Hepgel Private Serverlar
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

GoLd-Network 04.03.2010 saat 20:45 açılış nero v2 db + homeko özel edit soacs v27

Aşağa gitmek

GoLd-Network 04.03.2010 saat 20:45 açılış nero v2 db + homeko özel edit soacs v27 Empty GoLd-Network 04.03.2010 saat 20:45 açılış nero v2 db + homeko özel edit soacs v27

Mesaj  Admin Ptsi Mart 29, 2010 6:44 pm

Hem Ardream ( 30-59 + Skill kontrol )
Hem CZ
Exp Orta


Ardream a bosslar eklendi Lamia,Lamiros,Brahman,Paramun,Doom Soldier Exp Artýrýldý...

Uskodaki atmosferi 1299 a taþýdýk .. moradondaki pazarlar, exp slotlarýnda full partylerin boþalmasýný beklemeler..

tek farkýmýz takýlar +1 upgrade kolay ..
ve uskoda daha olmayan japkodan eklediðimiz legend armorlar !!!

- Görevler ve Özellikleri -

Moradon'dan takýlar +1 olarak çýkýyor ( IN,IB,GB,SB Hariç! )
Bosslardan ise +3 olarak çýkmakta ! +2 ye basmak zor (%40)
Itemler +8a kadar Upgrade edilebilirSilahlar ve Armorlar Monsterlardan +5 olarak çýkmakta ...

Oyuna Lv1 olarak,Görev(Royal) Kýyafetleriyle BaþlýyorsunuzLvl 55'e kadar Kolay.Lvl 67'ye kadar Orta.Lvl 80e kadar Zor.(Exp görevleri ve Cursed Santa ile kasmasý cok zor deðil)


Baþlangýçtan sonra Kimse Eþit Deðil ! [ Sadece Bizde ]
Oyuna Açýldýðýnda baþlýyanlar veya 3 gün sonra baþlayanlar ! hepiniz eþit baþlýyorsunuz , o erken baþladý bu kadar np yapmýþ,bu kadar item yapmýþ devrini bitirdik ! Lvlýnýz dýþýnda herþeyiniz eþit olarak baþlýyorsunuz ! Diðer Serverlarýndan Farkýmýz -


- Lvl Farký- Taký Farký- Silah Farký- Armor Farký- Playerlýk Farký

- Clanca faaliyetler- Eventler- Bitmek bilmeyen BOWL Savaþý !- Ronark Monumenti Koruma !- En güçlü olma Ýsteði ( Item Farký )- Item,Lvl,Np Kasma,Görevleri bitirme ve Boss Kovalama Zevki


Gereksiz özellikler yazýlmamýþtýr

Rebirth Sistemi [ Sadece Bizde ve Ücretsiz ]
( Emc,Luferdeki Meleðe rebirth scroll ve rebirth basmak istediðiniz parçayý *YASAK KELİME**YASAK KELİME**YASAK KELİME*ürüyorsunuz ver Rebirth olarak alýyorsunuz ! Rebirth scroll Charon dan alýnýyor )
Yeni Itemler [ Sadece Bizde ve Ücretsiz ]
(1705 ile gelen itemler,yýl baþý itemleri,yeni armorlar ve fazlasý)
Yeni Skiller [ Sadece Bizde ]
(Tamamen Bugsuz ve yep yeni skiller)
Exp-Item Görevleri [ Sadece Bizde ]
(Paramun Hunt,AOF Hunt,Troll Shaman Hunt...Christmas Weapons görevleri... 70 Lvl Görevleri,Valkyrie,Pathos Glove ve fazlasý ..)
Yeni Mekanlar
(Felankor Room,Dream Land,Darkland,Bifrost)
Krowaz Dominion ! [ Sadece Bizde ]
Tamamen Sorunsuzdur,Guard Towerlar,Inn Hostess,Sundries,Potçu ve Monsterlar eklidir, 1705 ile gelen itemler burdaki monsterlardan çýkar,Exp kasma slotlarýda mevcuttur !


Level sýnýrý 83

Ronark Monument [ Sadece Bizde ]

Colony Zone,bowl tam ortasýnda Ronark Monumenti görebilirsiniz,bu monument her resette ýrk deðiþtirir ! nasýl mý ? monumenti korumak bir resette orclarýn bir resette humanlarýn görevidir,monumenti öldürünce 50 np alýrsýnýz ve öldükten 10dk sonra tekrar çýkar

CZdeki Bosslarýn Re-Spawn süresi %50 Düþürüldü Bowl Dönmenin Tadýna varacaksýnýz

Bi-frost Monumenti kesip BF'ye girebilirsiniz.Bi-Frost'tan Düþürdüðünüz Gemleri , Chaotic Generatorden Kýrdýrabilirsiniz ! ITEM_EXCHANGE Tablosu özenle Ayarlanmýþtýr ! Bi-Frost Takýlarý +3,Silahlar +5 Olarak Cýkmaktadýr !

1'den 80'e Kadar Tum Skiller Sorunsuz ve ayarlýdýr. ( Örn : Dex Sc ile Critic basýlabiliyor )


Bi-Frost Itemleri , 70 Quest Itemler, Juraid Mountain Itemlerinin Tümü Upgrade Olmaktadýr ve Droptadýr.


+60 ' Dan Sonra Relog Atýlýnca Master Acýlýr

Level 10 ' a Kadar Konuþamassýnýz Relog Atýlýnca Düzelir


Oto Grade 1 ve Oto Grade, ilk 5 clan grade0


Sadece Bizde Olan USKO Pelerinler !

Item Kilitleme vardýr, fakat sadece admin tarafýndan yapýlabilir, event sonucu ödül olarak pathos glove gibi ödüller verilir,bu ödüller invertorynize kilitli olarak eklenir,trade e koyamassýnýz,itemi silemesiniz...


Towerlar Usko tower görünümündedir ! Guard Towerlarýn Damageleri ayarlýdýr , 400-500 Vuruyor fakat hýzlý vuruyor ve Lighting Attack vuruyor.Mageler NT Yapabilir

USKO Moradon NPC Yerleri ! [ MÜKEMMEL ]


Ilk 100 Np Sembol

Cursed Santa vardýr . 3 Saatte Bir EMC-Raiba-Asga & Lufer-Linate-Bellua da cýkar. Exp Verir


Delos Sorunsuz & CSW Sorunsuz & Lunar war Sorunsuz & Snow War Sorunsuz !


Sorunsuz Snow War ! [ Sadece Bizde ]
( Savaþ açýldýðýnda Kallugadaki gateden ýþýnlanabilirsiniz, Herkeste 100 Hp olur ve Snow Ball'dan baska bir þey kullanamassýnýz..Düþmanlara 10 10 Vurursunuz ve Np alabilirsiniz Lv1 de Lv80 de Eþittir. )


Stat bug Yoktur .

Oyun ici Ncs Aktiftir


Valkyrie görevi vardýr ve Undefeatable Legend Armors icin Krowazý ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Gereksiz Sandýðýnýz Unique Itemlerin bazý özellikleri arttýrýldý !


Tail of Lesath,Shaula gibi itemleri vererek valkyrie alýyorsunuz yani cok deðerliler


FT Sorunsuzdur. Canvarlar gelir ve Mavi kutuyu alýrsýnýz [ITEM_EXCHANGE Tablosu Özenle ayarlanmýþtýr,Mavi ve yeþil kutulardan Dark vane , Hell Breaker,Shard,Raptor gibi itemler +5 cýkmakta ! ]

Ölünce Exp %5 Düþmektedir,Bugu kalkmýþtýr

Potlarýn Aðýrlýklarý biraz düþürülmüþtür.Ancak sýnýrsýz deðildir ve Potlara zam gelmiþtir


Buslarýn aðýrlýklarý 2.0 dýr.

Anti Defence Itemler cok deðerlidir , cünkü PK Serverlardaki gibi Blood don'dan ckmaz.

Exceptional Itemler Ekli. ( Upgrade Yapýlýyor )

Seri pot & Seri Skill Engelli

Npcler NP vermemekte (Npc Bug Yapanlar Ýçin)

Fakat savaþta np kasmanýz icin bazý npcler NP vermekte

Krallar Para Daðýtabilirler

Exp Görevleri Lvl 70'den sonra açýlýr ! Görevlerin istediði itemleri,vereceði expi Q butonuna basýp,Lvlýnýzý aratýp öðrenebilirisniz. Veya Eslanttaki Görev Npcsini ziyaret edersiniz


Görevler


Christmas Weapons Quest
Lv70 Weapon Quest
Crimson Wing Hunt
Brahman HuntParamun Hunt
Booro HuntTroll Shaman Hunt
Chipotera Hunt
Evil Wizard Hunt
Apostle of Flames Hunt
Doom Soldier Hunt
Grypon ArmorAttack Aurora (Pathos' Glove)
Defense Aurora (Pathos' Glove)
Undefeatable Legend Armor

Yeni Eklenen Skiller

- Rogue -

Eyes of God

Fast Arrows

Mage

Silence (Lighting)

Frost Ball (Glacier)

Fire Down (Flame)
Deadly Fire (Flame)

Priest

Earth Therapy (Debuff)

Crinkle Defence (Master)

Warrior

Double Damage

Purificatory (Master)

Eyes of God : Haritadaki Tüm görünmez Düþmanlarý Her türlü Mesafeden Görür !
Fast Arrows : Cok seri þekilde düþmana ok fýrlatýr,Damage azdýr fakat yayý cekip oku yollamasý cok hýzlýdýr,ok atarken minor yapabilirsiniz,adamý kovalayabilirsiniz ! oyunun en zevkli skilidir.
Slash Down : Düþmana 2 hamlede %400 Damage vurur.%10 ihtimal ile 5sn kilitlenir.


Silence : Düþmana cok güclü bir Elektirik topu yollar ve düþman %60 ihtimalle 2sn Kilitlenir.
Frost Ball : Düþmana Buz topu yollar,Extra özelliði skilin atýlýþýnda saklýdýr.En fazla vuran IcE skilidir.
Fire Down : Magelerin 3.Novasýdýr, Supernova dan fazla Meteor'dan az vurur.Çok geniþ bir alana vurur,eðer skill düþmanýn tam üstüne atýlýrsa 3sn boyunca ataðý %100 düþer.
Deadly Fire : Düþmana cok cok uzak mesafeden vurabilir.


Earth Therapy : Etrafý toz duman yaparak canýnýzý doldurur, her sn 1000 canýnýz dolar.( bu skill healde deðildir)
Crinkle Defence : Armorun %40 ý kadar defans verir ! skill atýldýðýnda süresi boyunca birdaha silinemez.Baska AC lar ile kullanýlamaz. ( bu skill Aura da deðildir)


Double Damage : Düþmana extra hasar verir,60 70 80 Skiliyle aynanda vurulabilir fakat tekrar kullanma süresi 8sn dir.
Purificatory : Sadece kendinizi negatif bufflardan(malice,parasite) korur

Drop List:
<>Worm : Elf Belt +1 , Belt of Str +1 , Sw Scrol
<> Blood Worm : PP +1 , WP +1 , EP +1 ,Trinas Piece,Gold Coin,Silver Bar
<> Earth Worm : Elf Ring +1 , Diamond Ring +1 , Ruby Ring +1
<> Carrion Crawler : Amulet of Dex +1 , Amulet of Str +1 Amulet of Goddess +1
<> Bandicoot : Black Dragon Necklace +1 , Amulet of Health +1Amulet of Curse +1
<> Wild Bandicoot : White-Silver Earring +1 , Silver Earring +1 Opal Earring +1
Scavanger Bandicoot : Fire Belt +1 , Ice Belt +1 ,Lightning Belt +1
<> Rabid Bandicoot : Bronze Belt +1 , Belt of Dex +1 , Belt of Life +1
<> Bulcan : Agate Earring +1 , Rogue Earring +1 , Warrior Earring +1
<> Kecoon : Secret-Silver Earring +1 Elf-Metal Earring +1 , Platinum Earring +1
<> Small Bulcan : Black Dragon Necklace +1 , White Dragon Necklace +1 Green Dragon Amulet +1
<> Gloomwing : Cleric Earring +1 , Mage Earring +1 , Bronze Earring +1
<> Snatcher : 1500 HP , 300 AC , Attack Scroll
<> Werewolf : Cleaver +5 , Destroyer +5
<> Silan : Spell of Thorn (Mage 54) , Spell of Impact (Mage 57)
<> Orc Watcher : Priest-Mage Paper Armors +7
<> Harpy : Mirage Dagger +5
<> Troll : Glave +5
<> Apostle : Salamander Staff +5
<> Lamia : Full Plate Armors +5
<> Lamiros : Full Plate Armors +5
<> Stone Golem : Chitin Armors +5
<> Giant Golem : Chitin Armors +5
<> Titan : Chitin Armors +5
<> Troll Captain : Chitin Shells Helmet +5
<> Troll Berserker : Chitin Shells Gauntlet +5
<> Dark Stone : Chitin Shells Pads +5
<> Crimson Wing : Chitin Shells Boots +5
<> Falcon : Chitin Shells Gauntlet +5
<> Servant of isiloon :Chitin Shell Pauldrons , New Items ( 1705 )
<> Centaur : Shard +5
<> Flame Rock : Raptor +5
<> Manticore : Elixir +5
<> Lamentation : Mirage Sword +5
<> Evil Wizard : Exceptional Items
<> Doom Soldier : Exceptional Items
<> Apostle of Flames : Exceptional Items
<> Apostle of Piercing Cold : Exceptional Items
<> Troll Shaman : Exceptional Items
<> Dark Knight : Exceptional Items
<> Chipotera : Exceptional Items
<> Booro : Exceptional Items
<> Balrog : Exceptional Items
<> Dread Mare : Gold Shells ( Eslant ) Defanslarý Düþürülmüþtür,Shell gibidir.
<> Dark Mare : High Class Items
<> Atross : Valkyrie ( Defanslarý Düþük ) Chitin gibidir.
<> Bach : Ring of Life +3
<> Duke : Ring of Courage +3
<> Bishop : Ring of Magic +3
<> Lesath : Chitin Shield +0 , Chitin Bow +5
<> Shaula : Scorpion Shield +0 , Scorpion Bow +5
<> Samma : Gigantic Axe 1h 2h +0
<> Javana : Javana Axe 1h 2h +0
<> Barkirra : Sword of Beast +5 , Scrolls
<> Barrk : Tooth +5 , Scrolls
<> Lobo : Lobo Pendant +3 , Lobo Staff +5 , Lobo Hammer +5
<> Lupus : Lupus Pendant +3 , Lupus Staff +5 , Lupus Hammer +5
<> Lycaon : Lycaon Pendant +3 , Lycaon Staff +5 , Lycaon Staff +5
<> Bone Collector : Skull Hammer +5
<> Snake Queen : White Dragon Necklace +3 Black Dragon Necklace +3 Green Dragon Amulet +3Amulet of Str +3 , Amulet of Dex +3 Amulet of Hp +3 Amulet of Goddes +3 , Amulet of Curse +3 Iron Necklace +1
<> Talos : Elf Belt +3 , Iron Belt +1 , Glass Belt +1 Skeleton Belt +1 , Ice Belt +3Fire Belt +3 , Belt of Dex +3 , Belt of Str +3 Belt of Life +3
<> Harpy Queen : Rogue Earring +3 Mage Earring +3 , Cleric Earring +3 Warrior Earring +3
<> Deruvish Founder : Silver Ring +3 Elf Ring +3 , Diamond Ring +3 , Emerald Ring +3Agate Ring +3Ruby Ring +3 , Opal Ring +3 Platinum Ring +3 , Ruby Ring +3 Gold Ring +3 , Crystal Ring +3
<> Troll King : Elf-Metal Earring +3 Secret-Silver Earring +3 Golden Earring +3 , Platinum Earring +3Agate Earring +3Bronze Earring +3 , White-Silver Earring +3 Silver Earring +3 , Opal Earring +3
<> Dragon Tooth : Dragon Tooth Hammer +5
<> Attila : PP +3 , WP +3 , EP +3
<> Fragmentlerden cýkan Itemler :Cold-Hearted Dagger +5 , Eagle's Eye +5 , Sherion +5 , Lugias +5 , Avedon +5 , Hell Blood +5 , Garp +5 , Elysium +5 , Chaotic Staff +5 , Oasis Staff +5 , Scorching Staff +5 , Dread Shield +5 , Syphioric +5 , Helenid Crossbow +5 , Holy Animor +5 , Foverin +3 , Hero's Valor +3 , Imir Ring +3 , Leg. Band +3 , Flame Ring +3 , Shio Tears +3 ,Sash of Sorrows +3 , Judicious Belt +3 , String of Skulls +3 , Lillimes Enticement +3 , Minotours Earring +3 , Howling Rooster +3 , Lich Kings Pride +3 .. High Class Items ..


UpGrade Oranlarý:
+1>>> %100
+2>>> %100
+3>>> %100
+4>>> %100
+5>>> %100
+6>>> %65
+7>>> %50
+8>>> %40
+9>>> %0
+10>>> %0
Taký Upgrade Oranlarý:
+1>>> %100
+2>>> %40
+3>>> %30
+4>>> %0
+5>>> %0

lvl Kasma yerleri

1-25 Moradon
25-35 Elmorad Castle ( Lycan,Dire Wolf )
35-40 Elmorad Castle ( Scorpion,Skeleton )
40-50 Elmorad Castle ( Lamia,Death Knight )
50-55 Elmorad Castle ( Lamiros,Lamia,Uruk Blade )
55-60 Elmorad Castle ( Stone Golem,Troll,Lamentation,Harpy )
60-65 Eslant ( Dragon Tooth Commander,Troll Berserker,Dark Stone,Stone Golem )
65-70 Eslant ( Brahman,Apostle of Flames,Apostle of Piercing Cold,Chipotera )
70-80 Eslant ( Paramun,Doom Soldier,Dark Knight,Evil Wizard vsvs.)

NOT: Brahman,Paramun,Doom Soldier Lamiros Lamia Exp Artýrýldý...!!!

---------------------------------------------------------------------------
Herkesin Eþit itemli olduðu ,
Herkesin Eþit Lvllý olduðu ,
Coluk cocuðun gm olduðu ,
Vslerin 48 saat sürdüðü ,
Sürekli Pk Yapmaktan sýkýldýðýnýz halde buna devam ettiðiniz ,
Savaþlarda kendinizden güçsüzleri bulamadýðýnýz ,
Klasik ve Dandik

Serverlardan Býkmadýnýz mý ?
Bizi bir deneyin

Server Ip 95.130.172.133
Server Panel 95.130.172.133

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 12
Kayıt tarihi : 29/03/10

http://hepgel.hypeforum.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz